kon summer2021
naziri15521
gantiragas 1
kethea
darwin kataskeui eshop espa ellada
euromedica 15
Κυριακή, 09 Μάιος 2021 23:57

Μια έρευνα του Prof. Dr. Dr. h.c. Thede Kahl, για την γρεβενιώτικη ντοπιολαλιά και τα βαλαάδικα τραγούδια

Μια έρευνα του καθηγητή του Πανεπιστημίου στην Ιένα και της Βιέννης, Prof. Dr. Dr. h.c. Thede Kahl, που μας μεταφέρει τη γρεβενιώτικη ντοπιολαλιά και βαλαάδικα τραγούδια από την Τουρκία.

 

 

 

 

TURKEY: VALLAHADES (VALAHADES) VARIETY

 
 
 

PADISHAH ISMAIL (KING ISMAIL)

Description: In this clip Nazmi Soylu recounts a fairy tale from the repertoire of the Vallahades (Vallachades, patriots), a Greek-speaking Muslim ethnic group who, due to the population exchange between Greece and Turkey (Treaty of Lausanne 1923) had to leave their West Macedonian homeland in the Grevena / Grebene area and now live in Cappadocia. The narrator's parents come from the village of Kivotos (Kriftsi). A childless royal couple finally has descendants thanks to an angel who brings them an apple. Their son grows up and leaves on horseback searching for a bride. A rabbit, symbol of fertility and lust, shows him the way to his beloved. Before he marries her, he has to pass a few tests. Though unexpected from a Christian perspective, the young king takes (besides his first bride) a dragon's hostage and a woman disguised as a Moor (Arab) home with him. When the father wants to assault his son's brides, the prince beats his father at the end of the story. The fairy tale is based on the myth of Saint George (Turkish: Hıdırellez, Hızır) and the Dragon. It mixes pagan, Muslim and Christian symbolism. Of all the elements, the dragon (here: dev, ejderha) is most often associated with water. Here, too, the dragon watches over the water of a spring. The whole village is at his mercy regarding whether or not he lets the water flow. The fairy tale was orally transmitted and has no written form. The speaker has a very good command of the northern Greek variety of Western Macedonia, but cannot avoid some Turkish influences. The story becomes difficult to understand due to the frequent use of abbreviated filler words such as ʎe (he says), katás (from: katálaves, do you understand?), áname (from anladɯ́n mɯ́ = do you understand?) or efém (from efendim = my lord).

Cite as: Ʃax Ismaílts – Padishah Ismail (King Ismail); performer: Namzi Soylu, camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru, transcription/ translation: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis, editor: Antonio Fichera, retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID-number: mace1251TRV0021a.

TRANSCRIPTION

GREECE: SIATISTA VARIETY

 
 
 

ТHEODORE FROM GERANIA

Description: Tatiana Derou's short narrative in the local variety of Siatista in Western Macedonia, Greece. Since its foundation, Siatista has had two clearly separated districts, Chora and Gerania, the latter showing settlement first in Gerania, without this being fully confirmed. During the 17th century, Siatista underwent intensive urban and residential development based on the construction of mansions (Greek αρχοντικά), the eesidences of the merchants. This has led to social differences. The short story caricatures how people in the neighbourhoods looked disparagingly at each other and wanted to have as little to do with each other as possible.

Cite as: U dʑódʑus u iraɲóts – Theodore from Gerania; performer: Tatiani Derou, camera/ interview /scientific advisor: Thede Kahl, transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Ani Antonova, retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID-number: mace1251GRV0001a.

TRANSCRIPTION


TURKEY: VALLAHADES (VALAHADES) VARIETY

 
 
 

SULEIMAN, THE CHICKENS AND THE MILLER

Description: The village of Mursallı since 1923 is home to Vallahades (patriyotlar), successors of the refugees from the village Gublar (Myrsini) in the Grevena/Grebene area in Western Macedonia (Greece). This short narrative in the Vallahades variety refers to a young boy who is punished several times for not doing his job properly. Every time he's hit for that, he runs away. Only when a "Romios" comes (Greek, Christian) and offers him to grow him up, he runs away again and prefers to go home.

Cite as: Syʎimán, ta puʎá k'i milunás – Suleiman, the chickens and the miller; performer: Konuk Serap; camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription/translation: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; editor: Helmut Sandeck; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0002a

TRANSCRIPTION


 
 
 

MARRIAGE

Description: The village of Mursallı since 1923 is home to Vallahades (patriyotlar), successors of the refugees from the village Gublar (Myrsini) in the Grevena/Grebene area in Western Macedonia (Greece). This short narrative in the Vallahades variety Azem Altay speaks about local traditions at the wedding and typical food.

Cite asI xará – Marriage; performer: Azem Altay; camera/ interview: Thede Kahl; transcription/translation: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; editor: Helmut Sandeck; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0003a

TRANSCRIPTION

 

 

 

 

 
 
 

RAINMAKING RITUAL SONG "PIRPIRUNA"

Description: Two villagers of Mursallı perform singing a ritual song, which has the function to invoke the rain in times of drought. A girl, wearing a skirt made of green branches, sang and danced through the streets and went from house to house. Singing this "pirpiruna" (also known as perperuna, dodola) an informant remembers an old lullaby used to be sung by her grandfather.

Cite as: Pirpirúna  Rainmaking ritual song "pirpiruna"; performers: Serap Konuk, Fatma Binay, camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru, transcription/ translation: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis, editor: Antonio Fichera, Helmut Sandeck, retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID-number: mace1251TRV0001a.

TRANSCRIPTION


 
 
 

MY OFFICER SURPRISES ME WITH ROSES

Description: Wedding song in septuple time (7/8) from Karakollar in the Çine/Aydın region of Turkey, belonging to the folklore of the Vallahades (Muslim Greeks) from West Macedonia. As the population exchange (better: the agreed mutual expulsion) between Greece and Turkey in the early 1920s was based on religion, the Greek speaking Muslim population was forced to emigrate. The Muslim Greeks had to leave their homeland in the Western Macedonian regions of Kozani/Kojani and Grevena/Grebene and settled in different regions of Turkey. Today their descendants only have a limited knowledge of Greek. Only a few people remember Greek songs from their homeland. This song represents a dialogue between a returning soldier, a young woman and the mother-in-law. The likely incomplete text and the change in the speaker's perspective make it difficult to understand the lyrics of the song. The parents of the singer came from the Tsourchli (Tsurhli, Çurhli) village in the Grevena (Grebene) region in West Macedonia (today Agios Georgios).

Cite as: Ériti ʃymbéis mu mi róĭða mi trandáĭfila – My officer surprises me with roses; performer: Arife Kara, camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru, transcription/ translation: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis, editor: Antonio Fichera, retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID-number: mace1251TRV0030a.

TRANSCRIPTION


 
 
 

GIRL WITH THE BLOND HAIR

Description: This traditional love song is well known in several areas of Greece and can be found with the same melody in Western and Central Macedonia. It is a dialogue between a girl and a young man. He asks when she will be home alone to come visit her. They wait for a moment until all relatives are gone: her mother with the neighbours, her father in Ventzia (Grevena/Grebene area) and her brothers at school. This recording was made in Cappadocia in the village of Yeșilburç, which was originally inhabited by Karamanlides (Turkish-speaking Greek Orthodox Christians). Since 1923 it has been the home of the Vallahades (patriyotlar), successors of the refugees from the Grevena/Grebene area in Western Macedonia (Greece). The singer’s parents came from the village of Kivotos (Kriftsi).

Cite as: Kóri mi n-da ksanθá maʎá – Girl with the blond hair; Performer: Adile Soylu; camera/interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Ani Antonova, retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID: mace1251TRV0008a

TRANSCRIPTION


 
 
 

WHERE WERE YOU, MY LITTLE PIGEON?

Description: In the village of Yeșilburç, which was originally inhabited by Karamanlides (Turkish-speaking Greek Orthodox Christians), is now home to Vallahades (patriyotlar), successors of the refugees from the Grevena/Grebene area in Western Macedonia (Greece). This Muslim population contributed their own songs, including this dialogue between a couple, which deals with the fear of the rebels (klephts) and the gang leaders in the mountains. It is remarkable that the Christian local name for the month of October (Saint Demetrius) has been maintained.

Cite as: P-ústan p'iriʃtirúla mu? – Where were you, my little pigeon? Performer: Adile Soylu; camera/interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera, retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID: mace1251TRV0009a

TRANSCRIPTION


 
 
 

MY BROKEN HEART

Description: The Treaty of Lausanne (1923) seals the expulsion of 1.5 million Christians from Turkey to Greece and of around 0.5 million Muslims from Greece to Turkey. The treaty used religious affiliation as a criterion for national assignment and thus for resettlement. The same fate struck the Greek-speaking Muslims of Western Macedonia. The lady singing here is living today in Cappadocia (Turkey), but her parents were still born in the Grevena/Grebene area (Greece). The traumatic event of the Greek-Turkish population exchange has been dealt with in a few sad songs. Here the suffering person wishes that she was never born, or at least at other times. An old motif is the occurrence of a mythical plant that makes sterile anyone who eats from it; even if it should be mythical, the singer considers it to be Biarum tenuifolium. The text is reminiscent of the widespread Greek folk song about the immortal amaranth.

Cite as: Valanduméɲi mu karðʝá – My broken heart; Performer: Adile Soylu; camera/interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera, retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID: mace1251TRV0010a

TRANSCRIPTION


 
 

I WAS TRAVELLING ABROAD

Description: Traditional wedding song in 2/4 time, which was brought to Turkey by the Greek-speaking Vallaades/Vallahades or "Patriots", Muslims of the Grevena/Grebene region in Western Macedonia, as part of the Greek-Turkish population exchange (Treaty of Lausanne, 1923). It's about a man who has travelled a lot in the world. Although he met many women along the way, he only really liked one. To see if she is the right one forever, he has to touch her hand, and only if she blushes, she is the right one.

Cite as: Iɣó sta kɕéna gʹiʑirúsa – I was travelling abroad; Performer: Adile Soylu; camera/interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera, retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID: mace1251TRV0011a

TRANSCRIPTION


 
 
 

A GOLDEN CANDLE IS BURNING

Description: Traditional dance song in 7/8 time, which was brought to Turkey by the Greek-speaking Vallaades/Vallahades or "Patriots", Muslims of the Grevena/Grebene region in Western Macedonia, as part of the Greek-Turkish population exchange (Treaty of Lausanne, 1923). It is about the love for a woman who has already turned the heads of many men, but the singer of the song marries her anyway.

Cite as: Χriʃí lambáða kʹéĭiti – A golden candle is burning; Performer: Adile Soylu; camera/interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera, retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID: mace1251TRV0012a

TRANSCRIPTION


 
 
 

FIVE MICE

Description: This is a funny children song about the wedding of mice that celebrate taking a single grain of wheat to many unusual places. The dialect (Vallahades variety) was brought to Turkey by the Greek-speaking Vallaades/Vallahades or "Patriots", Muslims of the Grevena/Grebene region in Western Macedonia, as part of the Greek-Turkish population exchange (Treaty of Lausanne).

Cite as: Péndi pundik'éĭ – Five mice; performer: Adile Soylu; camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0013a.

TRANSCRIPTION


 
 
 

YOU, MY FLYING BIRDS (THE FALL OF CONSTANTINOPLE)

Description: The Fall of Constantinople on 29 May 1453 (Greek: Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Turkish: İstanbul'un Fethi) marked the end of the Eastern Roman (Byzantine) Empire, a state that has existed for almost 1,500 years. Several folk songs lament the downfall of the city and the Eastern church. Most of them refer to the monasteries of Salonica and Constantinople. The fact that a lament about the "loss" of the Hagia Sophia is sung by a Muslim woman in Turkey can only be explained by the fact that she belongs to the group of the Vallahades who fled to Turkey as Muslims with the population exchange (Treaty of Lausanne, 1923). In the long coexistence of Christians and Turks, this song and its theme has spread to both religious communities, as this example from Western Macedonia shows. In the Grevena/Grebene region of Greece we find the same theme today in some regional folk songs, but it is probably the first time that this motif has been recorded among Greek-speaking Muslims.

Cite asÍsis puʎá m pitúmina – You, my flying birds; performer: Adile Soylu; camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0014a.

TRANSCRIPTION


 
 
 

SAMIOTISSA (GIRL FROM SAMOS)

Description: One of the most famous Greek folk songs is about the love of a young man for a girl from the island of Samos. The song was so well known among the first Greek emigrants in America that it can be found among the early gramophone recordings around 1900. Here the song is sung in the Macedonian-Greek dialect of the Vallahades (Vallachades), a Muslim group that was expelled to Turkey in the early 1920s. Turkish and Roma bands have also included the song, which is not part of the old local folklore of the Vallahades, in their repertoire. In Turkey, this song in 7/8 time is accompanied by a six-step Syrtos, whereas in Greece today it is accompanied by a Kalamatianos dance. The text varies from village to village and from person to person and in this case shows typical elements of Vallahades variety in the Grevena/Grebene region.

Cite as: Saɲótisa – Samiotissa (Girl from Samos); performer: Adile Soylu, Öskur Güler; camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0015a.

TRANSCRIPTION


 
 
 

GIRLS, DON'T GET MARRIED

Description: This satirical song belongs to the folklore of the Vallahades (Vallachades), a Muslim group that was expelled from Western Macedonia to Turkey in the early 1920s (Treaty of Lausanne). The theme of this song is a warning to women about getting married and about the descent into married life. Once they are married, they lose a lot of freedom and will are placed under the strict supervision of their parents-in-law, while the children later prevent them from engaging in personal activities.

Cite as: Kuríʧa mi pandréviʃti – Girls, don’t get married; performer: Adile Soylu; camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0016a.

TRANSCRIPTION


 
 
 

SETTING UP A TRAP

Description: Adile Soylu sings a song she learned from her mother, who was born in the western Macedonian region of Grevena/Grebene. The Greek-speaking Muslim group of the Vallahades (Vallachades, patriots) had to leave their homeland as part of the Christian-Muslim population exchange between Greece and Turkey (Treaty of Lausanne). In order to understand the song, one must bear in mind that the handkerchief has a high symbolic content in Greek folk poetry. It could be presented to the chosen one as a token of love; moreover, before wallets were used, it served as a storage place for money and thus symbolized wealth.

Cite as: Éʃtipsa paíða – Setting up a trap; performer: Adile Soylu; camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0017a.

TRANSCRIPTION


 
 
 

YOU ARE WHITE

Description: This song belongs to the cycle of wedding laments. A wedding is not only a joyful occasion, but also the moment to say goodbye to the family home. There are numerous complaints from mothers who "lose" their daughter that day, but also from daughters who do not want to be taken away by the "stranger". This dramatic dialogue between mother and daughter on the wedding day was sung at the weddings of the Vallahades (Vallachades, patriots), a Greek-speaking Muslim ethnic group who, due to the population exchange between Greece and Turkey (Treaty of Lausanne 1923) had to leave their West Macedonian homeland in the Grevena/Grebene area and now live in Cappadocia.

Cite as: Áspri íʃi k'i féɲiʃi – You are white; performer: Adile Soylu; camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0018a.

TRANSCRIPTION


 
 
 

WHO SAID THAT BROTHERS DO NOT LOVE EACH OTHER

Description: This song is about the mother's longing for her children, united in their desire to do something good for their mother. It was sung at weddings of the Vallahades (Vallachades, patriots), a Greek-speaking Muslim ethnic group who, due to the population exchange between Greece and Turkey (Treaty of Lausanne 1923), had to leave their West Macedonian homeland in the Grevena/Grebene area and now live in Cappadocia.

Cite as: Pços éʎiʝi t-aðérfça ðem-buɲóndi – Who said that brothers do not love each other; performer: Adile Soylu; camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0019a.

TRANSCRIPTION


 
 
 

I WALKED AROUND A SUMMER LONG

Description: Love song from the repertoire of the Vallahades (Vallachades, patriots), a Greek-speaking Muslim ethnic group who, due to the population exchange between Greece and Turkey (Treaty of Lausanne 1923) had to leave their West Macedonian homeland in the Grevena/Grebene area and now live in Cappadocia.

Cite as: Ʝírisa éna kaluk'éri – I walked around a summer long; performer: Adile Soylu; camera/ interview: Thede Kahl, Andreea Pascaru; transcription: Thede Kahl, Sotirios Rousiakis; translation: Sotirios Rousiakis; editor: Antonio Fichera; retrieved from www.oeaw.ac.at/VLACH, ID number: mace1251TRV0020a

TRANSCRIPTION

 

πηγη: https://www.oeaw.ac.at/

Media