mitsios n anim

kanellis 2small soupiadou m s xryshs

tzatzis k fotini tziouvara s mpourellas s 

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2016 00:46

Ταξίδι στα Παλιά «ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΕΜΟΥ»

Το κείμενο που θα διαβάσετε, γράφτηκε από το θείο μου, αδερφό του πατέρα μου πριν εβδομήντα ολόκληρα χρόνια!

Το ανακάλυψα μεγάλη πια, όταν κάποια μέρα αποφάσισα να ανοίξω μια μεγάλη βαλίτσα με τα αρχικά του πατέρα μου, που έβλεπα από χρόνια να μένει κλειστή – ήταν γεμάτη γράμματα (η αλληλογραφία του) και μερικά βιβλία- .

Συγκινημένη πήρα ένα βιβλίο με μαύρο δέσιμο. Έκπληκτη διάβασα στην πρώτη σελίδα: ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ – Αγγλική έκδοση – Έτος 1928, στην ελληνική βέβαια γλώσσα!

Στις τελευταίες λευκές σελίδες του, ο θείος μου είχε γράψει όσα έζησαν εκείνη την ημέρα...

Για την ιστορία του τόπου μας, για να γνωρίζουν και οι νέοι κάτι από κείνα τα τραγικά χρόνια που έζησαν οι γονείς και οι παππούδες τους και σαν ένα πραγματικό ντοκουμέντο που με συγκίνησε το προσφέρω.

ΚΛΕΙΩ ΛΑΔΑ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

« Εις τας 14 δεκατέσσερας Απριλίου του έτους (1941) χίλια εννιακόσια τεσσεράκοντα εν, ημέραν της εβδομάδος Μεγάλη Δευτέραν ώραν 4 παρά ¼ , απόγευμαν, έγινεν ο μεγάλος βομβαρδισμός της πόλεως Γρεβενών υπό 50 και πλέον Γερμανικών αεροπλάνων καθέτου εφορμήσεως, άτινα κατέστρεψαν περί τα 12 αυτοκίνητα πλήρους πυρομαχικών και τροφίμων, ευρισκόμενα από της οικίας Περ. Λαδά μέχρι του Εικονοστασίου του Αγ. Αχιλλείου, έμπροσθεν εις τον δρόμον και κατέναντι της οικίας μας τα εν λόγω αυτοκίνητα κατεκάησαν άπαντα υπό των εμπρηστικών και βομβαρδιστικών βομβών των αεροπλάνων. Ωσαύτως, εις το ξερολάκιον το οποίον αρχίζει από την ξύλινη γέφυραν του δοξανίτικου έως εις τα ισιώματα κατεστράφησαν εκατοντάδες αυτοκινήτων, με τρόφιμα, πυρομαχικά και παντός είδους υλικού, Ελληνικά τε και Αγγλικά και το κακόν εξηκολούθησεν μέχρι της Γέφυρας Ελευθεροχωρίου και εσυνεχίσθη καθ’ όλον το μήκος της οδού μέχρι Καλαμπάκας με τεραστίας ζημίας εις αυτοκίνητα και παντοειδές υλικού Ελληνικών τε και Αγγλικών. Εγώ ο Γεώργιος Λαδάς μετά του Αδελφού μου Βασιλείου Λαδά ευρέθημεν κατά την τραγικήν εκείνην ημέραν και ώραν εις Βαρώσιον εις την οικίαν Τσαμπαρδούκα, όπου ησθάνθημεν όλην την φρίκην και τον φόβον εκ του ανάνδρου τούτου όπλου. Εκείθεν δε και σχεδόν περί την 5 μ.μ. εφύγαμεν εκ Βαρωσίου και μετέβημεν εις Τριβένιον μέσω Κυρακαλής φθάσαντες εκεί εσπευσμένως και σχεδόν εις 1 ώραν εύροντες τας εκεί προσωρινώς διαμένουσας οικογενείας μας, εν μεγάλη ταραχή και στεναχωρία. Η Μητέρα μας μετά του Γαμβρού μας Ι. Γούτσια ευρέθησαν εις την οικίαν μας και εσώθησαν ως εκ θαύματος, εκ της κολάσεως εκείνης του πυρός, του σιδήρου και του καπνού, και των κρότων, και των βομβών των αεροπλάνων και των απαισίων σφυριγμών των σειρήνων ως εκ τούτου ζητήσαντες και εύροντες την σωτηρίαν εις το πρόχειρον καταφύγιον της οικίας μας ευρισκόμενον εις τον κήπον μας και ακριβώς όπισθεν της οικίας μας. Η οικία μας εκ της κολάσεως αυτής έπαθε αρκετάς βλάβας, θραυσθέντων όλων των υαλοπινάκων και καταπεσόντων πολλών επιχρισμάτων των τοίχων και πλείστας άλλας βλάβας συνολικής αξίας 40 χιλ. περίπου δραχμών.- Την Μεγάλη Τρίτη, μεγάλη Τετάρτη, μεγ. Πέμπτη 15-16-17 κτλ. Επικολούθησεν το μεγάλο πλιατσικολόγημα, και διαρπαγή των αποθηκών υπό του λαού, και από τους επιτηδείους η διαρπαγή των υλικών από τα βομβαρδισθέντα αυτοκίνητα, έγινε δε τέτοιο κακό που είναι ανομολόγητο. Εκλάπησαν φάρμακα εκατομμυρίων αξίας, άλευρα, ζάχαρες, έλαια, ρύζια, μπισκότα, τυριά, βούτυρα, τέια, Κουβέρτες, Νοσοκομειακά είδη, είδη ιματισμού είτε στρατιωτικά είτε πολιτικά και ό,τι ημπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, Βενζίνες, Πετρέλαια, Νάφθες κτλ. Δια να συγγραφούν όλα αυτά, να ονομασθούν οι άνθρωποι όσοι τα άρπαξαν και ο τρόπος που τα κουβάλησαν και τα έκρυψαν στα σπίτια τους χρειάζεται ολόκληρο βιβλίο διότι είναι μία ιστορία, και αφίνομεν εις άλλους να κάνουν τούτο.

Γρεβενά τη 30 Ιανουαρίου 1942

Γεώργιος Χρ. Λαδάς

 

gefiri.gr


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ