ΕΚΛΟΓΕΣ

Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:11

Κ. Τρικοκκιάς N. Γρεβενών

Κ. Τρικοκκιάς N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 1022Ψήφισαν : 764 / - Έγκυρα : 738 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:10

Κ. Ταξιάρχου N. Γρεβενών

Κ. Ταξιάρχου N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 637Ψήφισαν : 520 / - Έγκυρα : 507 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:10

Κ. Συνδένδρου N. Γρεβενών

Κ. Συνδένδρου N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 552Ψήφισαν : 413 / - Έγκυρα : 408 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:09

Κ. Σπηλαίου N. Γρεβενών

Κ. Σπηλαίου N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 622Ψήφισαν : 511 / - Έγκυρα : 503 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:09

Κ. Σμίξης N. Γρεβενών

Κ. Σμίξης N. ΓρεβενώνΈτος: 2006 Έδρες : 9Εγγεγραμμένοι : 759Ψήφισαν : 636 / - Έγκυρα : 607 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:08

Κ. Σιταρά N. Γρεβενών

Κ. Σιταρά N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 134Ψήφισαν : 100 / - Έγκυρα : 92 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:08

Κ. Σαρακήνας N. Γρεβενών

Κ. Σαρακήνας N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 1386Ψήφισαν : 763 / - Έγκυρα : 743 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:08

Κ. Σαμαρίνης N. Γρεβενών

Κ. Σαμαρίνης N. ΓρεβενώνΈτος: 2006 Έδρες : 9Εγγεγραμμένοι : 775Ψήφισαν : 564 / - Έγκυρα : 553 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:07

Κ. Ροδιάς N. Γρεβενών

Κ. Ροδιάς N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 618Ψήφισαν : 464 / - Έγκυρα : 455 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:07

Κ. Πυλωρών N. Γρεβενών

Κ. Πυλωρών N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 273Ψήφισαν : 203 / - Έγκυρα : 201 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:06

Κ. Προσβόρρου N. Γρεβενών

Κ. Προσβόρρου N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 278Ψήφισαν : 190 / - Έγκυρα : 188 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:06

Κ. Ποντινής N. Γρεβενών

Κ. Ποντινής N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 529Ψήφισαν : 386 / - Έγκυρα : 381 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:05

Κ. Πολυνερίου N. Γρεβενών

Κ. Πολυνερίου N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 450Ψήφισαν : 308 / - Έγκυρα : 303 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:05

Κ. Πολυδένδρου N. Γρεβενών

Κ. Πολυδένδρου N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 362Ψήφισαν : 305 / - Έγκυρα : 293 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…
Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 23:04

Κ. Πηγαδίτσης N. Γρεβενών

Κ. Πηγαδίτσης N. ΓρεβενώνΈτος: 1994 Έδρες : 7Εγγεγραμμένοι : 302Ψήφισαν : 217 / - Έγκυρα : 210 / - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ…