Κυριακή, 25 Φεβρουάριος 2018 12:54

Κυριακή της Ορθοδοξίας (VIDEO)

“Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, 

αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν.”

Media


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ