Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2017 00:26

Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (VIDEO)

Δειτε στο σχετικό video, τα προ ημερήσιας θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στην έγκριση και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης τριών νέων έργων προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών κατά την 21η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Πιο συγκεκριμένα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθούν τα εξής έργα:

1. Έργα αθλητικών υποδομών Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 70.000€ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο εργασιών σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 54/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι :

α) ΓΗΠΕΔΟ ΚΙΒΩΤΟΥ:

Αγωνιστικός χώρος

-Απόξεση της επιφανείας του αγωνιστικού χώρου σε βάθος 5 έως 10 εκατοστά περίπου  και απομάκρυνσης του χώματος από το χώρο, με τη δέουσα προσοχή στο δίκτυο άρδευσης.

-Διάστρωση με φυτική γη (με χώμα) από θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία αφού προηγουμένως ο ανάδοχος εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες, πάχους 10 εκατοστών περίπου και χωροστάθμηση του αγωνιστικού με κλίση 1 % από το μεγάλο άξονα του. 

-Συντήρηση του δικτύου άρδευσης, σπορά όλου του αγωνιστικού  χώρου με σπόρο που θα επιλέξει η υπηρεσία.

Συντήρηση του χλοοτάπητα με βοτάνισμα 2 φορές, με πότισμα 3 φορές το μήνα για 10 μήνες , άρα 30 φορές  λίπανση 2 φορές το μήνα για  10 μήνες άρα 20 φορές , κούρεμα 2 φορές το μήνα  για 10 μήνες άρα 20 φορές ,  μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

- Συντήρηση των αποδυτηρίων, με επισκευή των εξωτερικών επιχρισμάτων, αντικατάσταση παραθύρου χρωματισμοί εξωτερικοί και εσωτερικοί.

β) ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΤΟΛΛΑΚΟΥ

Αγωνιστικός χώρος

-Αντικατάσταση των 14 αυτοανυψούμενων κρουστικών εκτοξευτρών με τεχνικά χαρακτηριστικά:1. ακτίνα ενέργειας 20,00-28.00 μ., θηλυκή είσοδο διαμέτρου 1 ½’,’  ανύψωση εκτοξευτήρα έως 8 εκατοστά, πίεση λειτουργίας από 4 έως 7 atm., παροχή όγκου από 6,50 έως 16,00 m3/h και  τοποθέτηση φίλτρου νερού στον αγωγό μεταφοράς νερού προς το γήπεδο.

 γ) ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ

-Τοποθέτηση δύο ηλιακών θερμοσιφώνων χωρητικότητας  300 lt με 2 συλλέκτες ο καθένας με την ανάλογη υδραυλικής εγκατάσταση, την εγκατάσταση  στήριξης τους και σύστημα εκκένωσης.

δ) ΓΗΠΕΔΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 5Χ5

Τοποθέτηση διχτύου οροφής σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας

2. Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία προϋπολογισμού 74.400€ με ΦΠΑ.

          Το έργο σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 30/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών αφορά εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό Δημοτικό δίκτυο του Δήμου Γρεβενών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή μας το προηγούμενο διάστημα. Σκοπός του έργου είναι η επαναφορά της καλής λειτουργίας του δικτύου στα σημεία που προκλήθηκαν βλάβες ώστε η χρήση του να μην είναι επικίνδυνη και να μην υπάρχουν προβλήματα προσπελασιμότητας στους οικισμούς.

          Η παρούσα εργολαβία αφορά επισκευές σε οδικά τμήματα των δρόμων από Ελευθεροχώρι προς Φελλί, από Κνίδη προς Ιτέα όπου θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή πτερυγότοιχων  στη γέφυρα στο Δημοτικού Διαμερίσματος Ελευθέρου και σε τμήμα του δρόμου προς Δίπορο, διάστρωση με χυτό σκυρόδεμα δρόμου στο Μεγάλο Σειρήνι, εκσκαφή και διάστρωση με αμμοχάλικα και 3 Α σε δρόμους στα Γρεβενά.

3. Αποκατάσταση συντήρηση πλατείας Φιλιππαίων προϋπολογισμού 70.000€ με ΦΠΑ.

          Το έργο σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 31/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών αφορά τεχνικές παρεμβάσεις στην πλατεία του οικισμού Φιλιππαίων του Δήμου Γρεβενών έχοντας ως σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που αυτή υπέστη από την καθίζηση των επιχωμάτων από επιφανειακά και υπόγεια νερά, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το δάπεδό της και να καταστεί ακατάλληλη για χρήση από τους κατοίκους.

          Πιο αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής :

-Καθαίρεση σκυροδέματος, γενικές εκσκαφές , φόρτωση και μεταφορά των εκσκαφών , κατασκευή στραγγιστικού δικτύου, επίχωση με κροκάλα , πλακόστρωση με πλάκες ακανόνιστες.

Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Γρεβενών

Media


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ