Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ

         Η ΕΠΣ Γρεβενων που εδρεύει στα Γρεβενά επί της οδού 1ο χλμ Γρεβενων-Κοζάνης ( τηλ. 2462024835) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή του αναδόχου με αντικείμενο εργασιών την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  σταθμού  από Αυτοπαράγωγο (Netmetering) στο γήπεδο:

  1. Ενωσιακό γήπεδο της ΕΠΣ Γρεβενων  ( 1ο χλμ Γρεβενων – Κοζανης ) ισχύος 20 kw

 O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 12:00 (λήξη επίδοσης των προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα γραφεία της ένωσης (οδός 1ο χλμ Γρεβενών- Κοζάνης  ΤΚ 5100 – τηλ.2462024835 και 6958479379) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πλην της ημέρας του διαγωνισμού).

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής δηλ. ποιος από τους προσφέροντες, οι οποίοι κατέθεσαν παραδεκτή προσφορά συγκεντρώνει τα κριτήρια επιλογής (π.χ. καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης) και θα επιλεγεί από την επιτροπή προμηθειών της ΕΠΣ Γρεβενών.

Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί χωρίς άλλη δημοσίευση στις 11 /01 / 2024 ημέρα Πέμπτη ,την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τους ίδιους όρους.

                                              ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Π.Σ. – ΓΡΕΒΕΝΩΝ

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Δείτε ακόμα