ιστορια-λαογραφια

Σάββατο, 01 Σεπτέμβριος 2012 17:54

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Ιστορικό Κατά το ‘’Ολόκαινο’’ χρονικό διάστημα στην περιοχή των Γρεβενών συντελέστηκαν κάποια από τα παράξενα παιχνίδια της φύσης που σήμερα…
Σάββατο, 01 Σεπτέμβριος 2012 17:23

ΤΟ ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Υποταγή των Γρεβενών εις τους Τούρκους. Οι Βαλαάδες. Οι Τούρκοι εμφανίσθηκαν στην Μακεδονία περί το 1331. Αποβιβάσθηκαν στην Θεσσαλονίκη και…
Σελίδα 16 από 16